Nieuwsbrief 1 – 2019

Geachte donateurs van Stichting Onderhoud van De Koornbeurs,

Het is veel te lang geleden dat wij bericht met u hebben kunnen delen. Er is in die tijd erg veel gebeurd met de stichting.

Ten eerste is er een heel nieuw bestuur binnen de stok, met de volgende personen en functies:

Yanick van Langeraad, Voorzitter

Lana de Koning, Secretaris

Jisk van der Meer, Penningmeester, Vice-voorzitter

Pim Bulters, Penningmeester, Commissaris Donateurs

Ruben van Baarle

Alex Haans

Suzanne Onderdelinden

Sytse Sasse

Niet alleen binnen het bestuur is er veel veranderd. Ook in het pand is er veel gebeurd, en staat er nog veel meer op de planning.

Sinds 2016 is het pand verdeeld onder twee huurders. De Open Jongerenvereniging die al decennia gevestigd is, en een restaurant genaamd “De Centrale”. Het restaurant bevindt zich in de grote zaal van het pand, en de vereniging in de kelder en op zolder.

In 2017 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de elektra van het pand, door middel van een nieuwe stoppenkast in de kelder. Verder is ook het trappetje naar de kelder aan de voorzijde van het pand opnieuw gevoegd.

In 2018 is de stichting aan een groot project begonnen omtrent de centrale verwarming.

Wat in eerste instantie een project zou zijn wat in 2018 afgerond zou worden, bleek de CV en het bijhorende ventilatie systeem toch een grote onderneming te zijn.

Voor 2019 zal de stichting het grote onderhoud aan de centrale verwarming voortzetten. Een van de grote delen van dit project  is het volledig verwijderen van een asbest schoorsteen die voortgang van het onderhoud zeer vertraagd. Naast dit grote project zal de zijgevel van het pand ook een preventieve onderhoudsbeurt krijgen.

Het is mijn doel als nieuwe Commissaris Donateurs is het mijn hoop meer regelmatig een inzicht te kunnen geven in de bezigheden van de stichting door middel van meer intensief gebruik van onze website. www.stokdelft.nl

Met vriendelijke groet,

Pim Bulters

Penningmeester / Commissaris Donateurs