Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Stichting Onderhoud van de Koornbeurs is als volgt:

  • Anna Bernard, Voorzitter
  • Ivar de Hoogt, Secretaris
  • Marjolein Bakker, Penningmeester
  • —, Penningmeester
  • Jelmer Koedood, Commissaris Groot Onderhoud
  • Joey Wagemans, Commissaris Groot Onderhoud